in

SukaSuka

Kumpulan Kata-Kata Sungkem Lebaran dalam Bahasa Jawa

kata-kata sungkem lebaran

Bagi kamu yang sedang bingung kata-kata sungkem lebaran yang baik dan benar, kali ini Virenial akan berbagi kumpulan kata-kata sungkem lebaran dalam Basa Jawa.

Sungkeman merupakan salah satu tradisi sakral pada saat lebaran Idul Fitri, biasanya orang yang lebih muda akan melakukan sungkem pada orang yang lebih tua.

Tujuannya adalah untuk meminta maaf serta membersihkan hati dari segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Di daerah Jawa, sungkeman biasa diucapkan dengan Bahasa Jawa. Jika kamu pulang kampung atau mudik ke Jawa, kamu bisa mengucapkan kata-kata sungkem atau meminta maaf kepada orangtua atau kerabar dengan kata-kata sungkem Bahasa Jawa di bawah ini.

Virenial sudah merangkum kumpulan kata-kata ucapat Idul Fitri untuk sungkeman.

Ucapan Sungkeman Lebaran dalam Bahasa Jawa Untuk Orangtua dan Saudara

kata-kata sungkem lebaran

Minal aidzin wal faidzin, mugo-mugo ing dino riyoyo iki akeh keberkahan saking Gusti.

Ing dino riyoyo iki, aku lan keluarga menowo ono salah tulung di ngapuro ben awake dewe podo-podo ra nduwe duso ing dino riyoyo.

Dadi konco ing dino riyoyo, aku jaluk ngapuro yo.

Aku jaluk ngapuro yen ono kalepatan sing tak sengojo utowo gak sengojo.

Sugeng riyoyo Idul Fitri, podo-podo jaluk ngapuro minal aidzin wal faidzin.

Nyuwun ngapuro lahir lan batin.

Podo enome, podo nduwe salahe. Minal aidzin wal waidzin yo, maaf yen akeh salah karo awakmu.

Maape yo nek aku akeh lupute karo awakmu, sugeng riyadi

Sugeng riyadi, yen ono salah disengojo lan ora disengojo aku jaluk nagapuro yo.

Yen aku tumindak ngawur lan ngomong goroh, yo sing nedho nrimo, sepurane yo.

Ucapan Sungkem Dalam Bahasa Jawa Krama untuk Orangtua

Ngaturaken wilujeng idul fitri nyuwun gunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.

Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.

Kulo tiyang enem mbok bilih katah klenta klentu anggene kulo matur lan tindak ingkang ndadosaken penggalihipun panjengenan ingkang langkung sepuh mboten sekeco, kulo aturi ngapunten seagengipun dhateng sedaya kelepatan menika wau.

Kulo mriki sowan dateng ngarsanipun bapak/ibu/mbah, kulo nyuwun pandonganipun bapak/ibu/mbah, kulo nyuwun pangapunten seagengipun samodra pangaksami dhateng sedaya klenta klentunipun lampah kulo tumindak lan anggene kulo matur ingkang kulo jarag nopo dene mboten dipun jareg. Semanten niko kulo nyuwun mugi mugi saged ndadosaken penggalihipun panjenengan lan manahnipun kulo tentrem. Lan ingkang ugo kito suwun suwun, mugi ibadah kulo lan panjengengan saged ketampi ing ngarsane gusti Allah Subhanahu wa Ta’ala lan mugi Allah kersa maringi pangapunten dumateng sedaya kelepatan kito sedoyo.

Kepareng matur dhumateng (bapak/ibu) sowan kula wonten mriki, ingkang sepisan silaturrahim, kaping kalihipun ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten, kaping tiga nyuwun donga pangestunipun supados kula saged dados putra ingkang sholeh, migunani dhateng agami, nusa, bangsa, lan nagari, lancar anggenipun pados ilmu ingkang manfaat, gampil anggenipun pados rejeki ingkang halal lan thayyib, saha sukses nglampahi gesang ing donya lan akhirat.

Kepareng matur simbah sepisan kula sowan mriki mboten sanes badhe silaturahmi, kaping pindhonipun ngaturaken sugeng riyadi, sedaya lepat kula nyuwun agunging pangapura, ingkang kula sengaja menapa mboten dipunsengaja mugi-mugi saged dipunlebur ing dinten riyadi menika.

Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu. Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu. Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih, mugi Bapak/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.

Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.

Kulo tiyang enem, nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan kawulo dumateng Bapak/Ibu/Mbah.

Pak, bu, sedoyo lepat kulo nyuwun pangapunten nggih?

Kulo ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme manah dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko.

Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kula ingkang mboten angsal idining sarak, dalem nyuwun pangapunten. Mugi lineburo ing dinten riyaya punika.

Ngaturaken sedoyo kalepatan kawulo utawi dalem nyuwun pangapunten nggih, pak/bu.

Kula ngaturaken sedoyo kalepatan kawulo ingkang dipun sengaja utawi mboten, ing dinten riyoyo punika kawulo nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun.

Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumatheng sedoyo kelepatanipun lan klenta-klentunipun kulo.

Itulah kumpulan kata-kata ucapan lebaran Idul Fitri dalam Bahasa Jawa, semoga bermanfaat.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0